Zastupitelstvo obce je složeno z devíti členů a pracuje od 30. 10. 2018 v tomto složení:

starosta Petr Šváb - uvolněná funkce
místostarosta Luboš Kadidlo - neuvolněná funkce
člen zastupitelstva ing. Stanislav Urban
člen zastupitelstva Lenka Ondráková
člen zastupitelstva Bc. Vladimír Andrlík
člen zastupitelstva ing. Jan Mlynář
člen zastupitelstva Michal Popelka
člen zastupitelstva Mgr. Hana Švandová
člen zastupitelstva Irena Chroustovská DiS.

Struktura jednotlivých výborů zastupitelstva:

Finanční výbor ing. Jan Mlynář, Petr Šváb st., Ladislav Martinů
Kontrolní výbor ing. Stanislav Urban, Michal Popelka, Eva Erbesová
Kulturní komise Lenka Ondráková, Mgr. Hana Švandová, Irena Chroustovská DiS.
Komise pro životní prostředí Bc. Vladimír Andrlík, David Pražan, ing. Alexandra Košňarová