Zveřejněno:
1. 1. 2020
Informace GDPR
23. 8. 2019
Veřejnopravní smlouva o poskytnutí dotace - 3/2019.
11. 1. 2019
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - výroční zpráva za rok 2018.
25. 6. 2018
Strategický plán rozvoje sportu obce Kamenec u Poličky.
21. 6. 2018
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - 1/2018.
12. 1. 2018
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - výroční zpráva za rok 2017.
14. 11. 2017
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - 7/2017.
12. 9. 2017
Veřejnopravní smlouva o poskytnutí dotace - 2/2017.
12. 9. 2017
Veřejnopravní smlouva o poskytnutí dotace - 1/2017.
30. 8. 2017
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - 6/2017.
28. 7. 2017
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - 5/2017.
30. 6. 2017
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - 4/2017.
4. 4. 2017
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - 3/2017.
3. 3. 2017
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - 2/2017.
12. 1. 2017
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - 1/2017.
12. 1. 2017
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - výroční zpráva za rok 2016.
10. 1. 2016
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - výroční zpráva za rok 2015.
23. 9. 2015
Místní plán obnovy venkova obce Kamenec u Poličky.
23. 9. 2015
Strategický rozvojový plán obce Kamenec u Poličky.
13. 1. 2015
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - výroční zpráva za rok 2014.
7. 1. 2014
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - výroční zpráva za rok 2013.
10. 1. 2013
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - výroční zpráva za rok 2012.
12. 1. 2012
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - výroční zpráva za rok 2011.
9. 1. 2011
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - výroční zpráva za rok 2010.
Fotografická soutěž Vysočina jak ji vidím já - podrobnosti.
Cestovní pas s dvěma biometrickými údaji
Informace o projektu Veřejně prospěšné práce
Vysočina jak ji vidím já, Březiny mýma očima
Vyhodnocení Urbanistické studie obce Kamenec u Poličky