Rozpočet obce pro rok 2002

PŘIJMY tis. Kč
Daň z přijmu fyzických osob ze závislé činnosti 485,-
Daň z přijmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 385,-
Daň z přijmu fyzických osob z kapitálu 40,-
Daň z příjmu právnických osob 530,-
Daň z přidané hodnoty 900,-
Daň z nemovitostí 680,-
Poplatek za komunální odpad 110,-
Poplatky ze psů 7,-
Příjmy z pronájmu staveb a pozemků 42,5
Dotace na státní správu a z Úřadu práce 66,2
Příjmy z úroků a dividend 65,-
Příjem z prodeje akcií 46,2
Ostatní příjmy 6,-
Celkem 3 362,9
VÝDAJE tis. Kč
Splátka úvěru Státnímu fondu životního prostředí 235,-
Příspěvek na neinvestiční náklady škol v Sádku a v Poličce 160,-
Příspěvek - autobusovou dopravu 30,-
Příspěvek - společenským organizacím 10,-
Opravy místních komunikací 300,-
Zimní údržba místních komunikací 60,-
Dlažba a rekonstrukce elektroinstalace v areálu Pod lipou 75,-
Výstavba skladu v areálu Pod lipou 50,-
Odvoz a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu 160,-
Nákup kontejneru na tříděný odpad 60,-
Péče o veřejnou zeleň - veřejně prospěšné práce 100,-
Sbor dobrovolných hasičů - materiál a údržba AVIE 50,-
Veřejné osvětlení 60,-
Příspěvek při narození dítěte 30,-
Územní plán obce 75,-
Plynofikace školy v Sádku 75,-
Geometrické práce 45,-
El. energie v pohostinství a údržba budovy 30,-
Projekt na stavební úpravy budovy OÚ 60,-
Zatrubnění příkopu u čp. 125 46,2
Ostatní provozní náklady 776,-
Rekonstrukce budovy OÚ 875,7
Celkem 3 362,9