rozpočet 2001

Rozpočet pro rok 2001

PŘIJMY tis. Kč
Daně (z přidané hodnoty, ze závislé činnosti, z příjmu práv. osob) 2 053,2
Daň z nemovitostí 653,0
30 % daní ze samostatně výdělečné činnosti 200,0
Nájemné (prodejna, pohostinství, pozemky) 63,5
Místní poplatky - ze psů, ze vstupného 8,0
Místní poplatky - z komunálních odpadů 90,0
Dotace na státní správu 6,0
Dotace na veřejně prospěšné práce 30,0
Příjmy z úroků 40,0
Prodej obecních pozemků 3,0
Celkem 3 146,7
VÝDAJE tis. Kč
Splátka úvěru na plynofikaci 220,0
Úroky z půjčky 16,5
Příspěvek - na neinvestiční náklady škol v Sádku a v Poličce 110,0
Příspěvek - autobusovou dopravu 30,0
Opravy místních komunikací 1 085,0
Dokončení úpravy prostranství před pomníkem padlých 40,0
Údržba budovy prodejny a pohostinství 22,0
Údržba dešťové kanalizace 33,0
Údržba běžecké dráhy v areálu Pod lipou a odkup majetku po ČSCH 138,0
Údržba veřejné zeleně 100,0
Zimní údržba místních komunikací 30,0
Sbor dobrovolných hasičů - materiál a údržba AVIE 50,0
Výstavba plynovodu pro čp. 51, 53, 54, 55 a 56 214,2
Odvoz a likvidace komunálních a nebezpečných odpadů 140,0
Veřejné osvětlení - el. energie a údržba 75,0
Program obnovy vesnice - projekty 20,0
Příspěvky neziskovým organizacím 8,0
Ostatní provozní náklad 818,0
Celkem 3 146,7