Rok 2021

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2021. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

Rok 2020

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2020. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

Rok 2019

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2019. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

Rok 2018

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2018. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

Rok 2017

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2017. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

Rok 2016

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2016. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

Rok 2015

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2015. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

Rok 2014

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2014. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

Rok 2013

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2013. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

Rok 2012
Odstraňování odpadů - termíny svozů v roce 2012.
Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů - termíny svozů v roce 2012.
Rok 2011
Změna termínu svozu dne 26. 12. 2011 - nově se svoz uskuteční v úterý 27. 12. 2011.
Informace ke svozu odpadů v roce 2011 - termínový kalendář svozů atd.
Rok 2010
Svoz nebezpečných odpadů - jaro 2010
Termínový kalendář pro rok 2010 - svoz popelnic, plastů, papíru, otevírací doba sběrného dvora, odvoz nebezpečných odpadů
Rok 2009
Termínový kalendář svozu popelnic a plastů pro rok 2009