Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení stavby - Stavební úpravy silnice II/360 Polička-Korouhev

vyhláška
Vyvěšeno: 27.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky číslo 6/2019.

vyhláška 6/2019
Vyvěšeno: 13.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky číslo 5/2019.

vyhláška 5/2019
Vyvěšeno: 13.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky číslo 4/2019.

vyhláška 4/2019
Vyvěšeno: 13.12.2019

Zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a Střednědobého výhledu Svazku obcí AZASS

odkaz
Vyvěšeno: 10.12.2019

Příloha - kalamitní poškození lesních porostů

příloha
Vyvěšeno: 09.12.2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů

veřejná vyhláška
Vyvěšeno: 09.12.2019

Veřejná vyhláška oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

veřejná vyhláška
Vyvěšeno: 06.12.2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

veřejná vyhláška
Vyvěšeno: 06.12.2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (prodloužení termínu) - příloha

příloha
Vyvěšeno: 22.10.2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - příloha

příloha
Vyvěšeno: 07.10.2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyhláška
Vyvěšeno: 07.10.2019

Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

informace
Vyvěšeno: 06.09.2019

Příloha k Veřejné vyhlášce - Opatření obecné povahy - zalesňování

příloha
Vyvěšeno: 02.09.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zalesňování

vyhláška
Vyvěšeno: 02.09.2019

Příloha s nedostatečně identifikovanými vlastníky

příloha
Vyvěšeno: 23.08.2019

Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

oznámení
Vyvěšeno: 23.08.2019

Příčný profil RWY 33-15

příloha
Vyvěšeno: 15.08.2019

Podélný profil RWY 33-15

příloha
Vyvěšeno: 15.08.2019

Ochranná pásma

příloha
Vyvěšeno: 15.08.2019

OP s výškovým omezením staveb

příloha
Vyvěšeno: 15.08.2019

Svazek obcí Mikroregion Poličsko

informace
Vyvěšeno: 25.06.2019

Závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2018.

závěrečný účet
Vyvěšeno: 10.06.2019

Svazek obcí Vodovody Poličsko - Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu
Vyvěšeno: 11.03.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody

Vyhláška
Vyvěšeno: 06.08.2018

Svazek obcí Vodovody Poličsko - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017

zpráva
Vyvěšeno: 12.06.2018

Svazek obcí Vodovody Poličsko - Závěrečný účet za rok 2017

závěrečný účet
Vyvěšeno: 12.06.2018

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018

vyhláška
Vyvěšeno: 26.04.2018

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu obce, rozpočtových opatřeních a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce.

ekonomika obce
Vyvěšeno: 28.02.2017