Výzva k provedení ořezu vegetace - ČEZ

výzva
Vyvěšeno: 17.09.2020

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020.

oznámení
Vyvěšeno: 11.09.2020

Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1. 8. 2020 - příloha.

příloha
Vyvěšeno: 24.08.2020

Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1. 8. 2020.

informace
Vyvěšeno: 24.08.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Kalamitní stav lesních porostů

Veřejná vyhláška
Vyvěšeno: 28.07.2020

Informace Mikroregionu Poličsko

info
Vyvěšeno: 21.07.2020

Závěrečný účet obce Kamenec u Poličky za rok 2019.

závěrečný účet
Vyvěšeno: 13.03.2020

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky číslo 6/2019.

vyhláška 6/2019
Vyvěšeno: 13.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky číslo 5/2019.

vyhláška 5/2019
Vyvěšeno: 13.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky číslo 4/2019.

vyhláška 4/2019
Vyvěšeno: 13.12.2019

Svazek obcí Vodovody Poličsko - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017

zpráva
Vyvěšeno: 12.06.2018

Svazek obcí Vodovody Poličsko - Závěrečný účet za rok 2017

závěrečný účet
Vyvěšeno: 12.06.2018

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu obce, rozpočtových opatřeních a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce.

ekonomika obce
Vyvěšeno: 28.02.2017