Kamenec u Poličky - splašková kanalizace
Aktuální informace ze dne 24. 4. 2019.
Aktuální informace ze dne 6. 4. 2019.
Aktuální informace ze dne 11. 3. 2019.
Aktuální informace ze dne 6. 3. 2019.
Aktuální informace ze dne 27. 2. 2019.
Aktuální informace ze dne 20. 2. 2019.
Aktuální informace ze dne 12. 2. 2019.
Aktuální informace ze dne 20. 1. 2019.
Aktuální informace ze dne 13. 12. 2018.
Aktuální informace ze dne 29. 11. 2018.
Aktuální informace ze dne 14. 11. 2018 - zahájení stavby 15. 11. 2018.
Přehledná situace s popisem názvů jednotlivých stok (velikost souboru 870 KB, formát JPG)
Kompletní dokumentace včetně domovních přípojek:
Kompletní situace včetně všech inženýrských sítí - horní část obce (velikost souboru 3 MB)
Kompletní situace včetně všech inženýrských sítí - spodní část obce (velikost souboru 2 MB)
Projektová dokumentace s platným územním rozhodnutím:
Situace širších vztahů stavby - (velikost souboru 2,7 MB, formát PDF)
Situace inženýrských sítí - horní část obce (velikost souboru 3 MB, formát PDF)
Situace inženýrských sítí - spodní část obce (velikost souboru 2 MB, formát PDF)
Koordinační situace stavby - horní část obce (velikost souboru 870 KB, formát PDF)
Koordinační situace stavby - spodní část obce (velikost souboru 570 KB, formát PDF)