Kamenec u Poličky - splašková kanalizace
Kompletní dokumentace včetně domovních přípojek:
Kompletní situace včetně všech inženýrských sítí - horní část obce (velikost souboru 3 MB)
Kompletní situace včetně všech inženýrských sítí - spodní část obce (velikost souboru 2 MB)
Domovní kanalizační přípojky - informace o termínu návštěv projektantů v jednotlivých domech ve dnech 16. - 18. března 2017.
Projektová dokumentace s platným územním rozhodnutím:
Situace širších vztahů stavby - (velikost souboru 2,7 MB, formát PDF)
Situace inženýrských sítí - horní část obce (velikost souboru 3 MB, formát PDF)
Situace inženýrských sítí - spodní část obce (velikost souboru 2 MB, formát PDF)
Koordinační situace stavby - horní část obce (velikost souboru 870 KB, formát PDF)
Koordinační situace stavby - spodní část obce (velikost souboru 570 KB, formát PDF)