Základní informace o současnosti obce Kamenec u Poličky

V osmdesátých létech byl v obci vybudován vodovod, který se součástí skupinového vodovodu "Poličsko". Vodovod dále pokračuje do obce Sádek, Oldřiš a Borová.
V roce 1995 byla provedena komplexní rekonstrukce elektrické sítě.
Začátkem roku 1996 koupila obec od Jednoty budovy prodejny a pohostinství. Po celou dobu je prodejna i pohostinství v provozu.
V roce 1996 byl provedena největší část plynofikace obce. Plynovod je veden po místních komunikacích, které od roku 1999 postupně opravujeme. Za tuto dobu bylo opraveno, a to včetně cesty do osady Jelínek, 3,5 km.
V devadesátých letech je zpracován projekt na úpravu středu obce. Byl upraven prostor u pomníku padlých, postavena nová čekárna u autobusové zastávky. V roce 2000 byla provedena oprava bývalého transformátoru, který je nyní využíván hasiči jako sušárnu hadic.
Zásadní rekonstrukce se dočkala budova obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí, která se poté stala novou dominantou obce a centrem společenského dění.
Od roku 1976 je brigádnickou činností členů Sboru dobrovolných hasičů budován a rozšiřován sportovně - kulturní areál "Pod Lipou", který se v devadesátých letech rozrostl o antuková hřiště pro tenis a volejbal, 100 m běžeckou dráhu, novou travnatou plochu atd. Stal se tak centrem sportovního vyžití občanů naší obce.
Význam areálu od roku 1991 postupně přerostl hranice naší obce pořádáním hasičských sportovních soutěží - O pohár starosty obce, Seniorcup, Večerní stovka, okrsková a okresní kola soutěží v požárním sportu. Překážkový závod na 100 m jednotlivců - Večerní stovka, který se koná vždy tradičním v srpnovém termínu za umělého osvětlení je jediným takovým to závodem v České republice. Každý rok se ho účastní stále větší počet závodníků z celé republiky včetně těch nejlepších.
Z dalších společenských událostí v naší obci vybíráme tradiční Předvánoční setkání důchodců, které již po mnoho let organizují ženy a na kterém vystupují s kulturním programem děti.
Tento stručný výčet mapuje jen velmi zhruba významné události v obci za poslední dvě desetiletí.