Základní a mateřská škola

Obec Kamenec u Poličky je společně s obcí Sádek vlastníkem budovy Základní a mateřské školy v Sádku.
Podrobnosti o škole - Výroční zpráva 2008/2009
130. výročí otevření školy 130. výročí otevření školy v roce 2009.