Základní a mateřská škola

Obec Kamenec u Poličky je společně s obcí Sádek vlastníkem budovy Základní a mateřské školy v Sádku.
Podrobnosti o škole - Základní a Mateřská škola Sádek
130. výročí otevření školy 130. výročí otevření školy v roce 2009.