Kronika obce Kamenec u Poličky

Kronika obce Kamenec u Poličky je vedena od roku 1922 až do současnosti ve dvou knihách. Nejstarší historie obce je zaznamenána v úvodní části první kroniky, od roku 1918 jsou vedeny záznamy po jednotlivých letech.
Postupně se kroniky snažíme převést do elektronické podoby a zveřejnit je zde na našich stránkách pro veřejnost. V záznamech se odráží nejen historie naší obce, ale také historie naší republiky a to zejména v obdobích, na která bychom neměli zapomínat.
Vystihující je citát pana Ferdinanda Macha z roku 1922, prvního kronikáře:
"Účelem pamětní knihy obecní jest, zachovávati místní dějiny pro poučení budoucích."

K 19. 4. 2017 je první kronika zveřejněna kompletní včetně doplněných obrazových příloh, dříve zveřejněné přílohy byly zaktualizovány a doplněny. Přílohy jsou doplněny k rokům tak, jak jsou ve skutečné knize.
Druhá kniha je zveřejněna zatím do roku 1973, na dalším se postupně pracuje.
Kniha číslo 1:
Vazba knihy číslo 1.
Obsah a přehled požárů.
Úvod a období do r. 1918.
Mapa obce kolem r. 1800.
Dokument z roku 1873.
Doslov knihy číslo 1.
Roční záznamy:
rok 1918
rok 1919 + obrazová příloha
rok 1920 + obrazová příloha
rok 1921
rok 1922
rok 1923 + obrazová příloha
rok 1924
rok 1925
rok 1926
rok 1927
rok 1928
rok 1929
rok 1930
rok 1931
rok 1932 + obrazová příloha
rok 1933
rok 1934 + obrazová příloha
rok 1935
rok 1936
rok 1937
rok 1938
rok 1939 + obrazová příloha
rok 1940
rok 1941
rok 1942
rok 1943
rok 1944
rok 1945 + obrazová příloha
rok 1946 + obrazová příloha
rok 1947
rok 1948
rok 1949
rok 1950
rok 1951
rok 1952
rok 1953
rok 1954
Kniha číslo 2:
Poznámka: Pokud se Vám záznamy nezobrazují, je chyba u Vašeho prohlížeče Mozila Firefox - použijte volbu stáhnout dokument vpravo nahoře.
Titulní strana.
Úvod knihy číslo 2.
Roční záznamy:
rok 1955
rok 1956
rok 1957
rok 1958
rok 1959
rok 1960
rok 1961
rok 1962
rok 1963
rok 1964
rok 1965
rok 1966
rok 1967
rok 1968
rok 1969
rok 1970
rok 1971
rok 1972
rok 1973