Činnost sboru se dá rozdělit na činnost spolkovou, sportovní a činnost výjezdové jednotky. Výjezdová jednotka má 16 členů a slouží jako výjezdová jednotka JPO 5 pro naši obec. Používáme vozidlo Volkswagen Transportér Kombi 4x4 s vybavením ve speciálním přívěsu. K našemu vybavení dále patří další dvě požární stříkačky PS 12 pro sportovní činnost, přívěs VZ-26 s plachtou, historická motorová stříkačka DS 16 z roku 1939 atd.

Členskou základnu tvoří k datu 31. 1. 2015 61 členů starších 18-ti let a 32 hasičů do 18-ti let věku. Věkové rozložení ukazuje následující tabulka:

Sbor řídí výbor, který pracuje od ledna 2015 v tomto složení:

starosta Petr Šváb
náměstek starosty Miloslava Cacková
hospodář Miroslava Kadidlová
jednatel Milan Cacek ml.
vedoucí mládeže Josef Švanda
velitel sboru Jiří Doležal
materiálně technický referent Luboš Kadidlo
člen výboru Vojtěch Švanda
člen výboru Jaroslava Groulíková

Kontrolní činnost ve sboru zajištuje kontrolní a revizní rada, která pracuje od ledna 2015 v tomto složení:

předseda Pavel Hrnčíř
člen František Škorpík
člen Michal Popelka