Rok 2004

První akcí byla Výroční valná hromada za rok 2003, která se konala 17. 1. v místním pohostinství. Na valné hromadě byl předložen a schválen plán činnosti sboru na rok 2004. Hlavním bodem bylo naplánování přestěhování vybavení do nové hasičské zbrojnice, jejíž přestavba se chýlila ke konci. Dále byly naplánovány termíny soutěží a zábav pořádaných v areálu Pod lipou.

26. 1. v noci ve 2 hodiny byl vyhlášen poplach pro výjezdovou jednotku. Jednalo se o požár neobydleného domu v Poličce na Dolním Předměstí, u čističky odpadních vod. Zásah v mrazivém zimním počasí se protáhl až do dopoledních hodin, a tak došlo i k vystřídání zasahujících členů.

Poslední týden v březnu proběhlo stěhování Obecního úřadu a hasičské klubovny do zrekonstruované budovy. Hasičská zbrojnice prozatím zůstala prázdná z důvodu montáže tepelného čerpadla na vytápění celé budovy.

V pátek 2. 4. byla slavnostně otevřena budova Obecního úřadu. Součástí oslavy byl den otevřených dveří. Početný řad obyvatel Kamence i okolí si při této příležitosti prohlédl všechny prostory. V klubovně sboru byly vystaveny fotografie a zajímavosti o činnosti sboru od jeho založení do současnosti, průběžně byly promítány videonahrávky z různých hasičských akcí.

V neděli 11. 4. zemřel dlouholetý člen našeho sboru pan Jan Doležal ve věku 71 roků. Na jeho poslední cestě na hřbitov v Sádku, kde byl po církevních obřadech uložen, jsme ho doprovodili v pátek 16. 4.

V sobotu 8. 5. v 18 hodin se v kostele v Sádku konala mše svatá za hasiče ze Sádku a z Kamence v rámci oslav svátku svatého Floriána, patrona hasičů. Po mši odešel průvod krojovaných hasičů položit věnce k pomníkům padlých v Sádku a v Kamenci. Krojovaný průvod v čele s prapory obou sborů potom dorazil před hasičskou zbrojnici v Kamenci, aby zde byl přítomen jejímu slavnostnímu otevření a vysvěcení panem farářem Zahálkou z Poličky. Následoval společenský večer pro všechny zúčastněné v sále Obecního úřadu.

Okresní kolo soutěže mladých hasičů a dorostu se konalo 28. a 29. 5. v Březové nad Svitavou. Naši mladší žáci se třemi předškoláky v sestavě skončili v součtu všech disciplin na 8. místě, starší žáci na 3. a 7. místě. Družstvo A se stejnou chybou v obou štafetách CTIF připravilo o postup do krajského kola. Nově se tvořící družstvo dorostenců se umístilo na 3. příčce.

V pátek 4. 6. jsme v areálu Pod lipou uspořádali diskotéku, v sobotu 5. 6. pak pouťové posezení. Další diskotéka se konala v pátek 18. 6.

V neděli 20. 6. se v Pusté Kamenici konalo okrskové kolo soutěže v požárním sportu mužů a žen. Naše ženy s převahou zvítězily. V mužích bylo pořadí 1. Kamenec A, 2. Sádek, 3. Kamenec B. Náš sbor ještě zajišťoval měření všech disciplin elektronickou časomírou a kompletní zpracování výsledků.

V sobotu 26. 6. se mladí hasiči zúčastnili pohárové soutěže v Poličce. V požárním útoku se jim nedařilo, mladší žáci obsadili 13. místo, starší žáci 9. a 16. místo. V přeboru jednotlivců se nejlépe umístili: mezi předškoláky Jiří Ondrák 1. místo, školáci Blanka Škorpíková 5. místo, starší žáci Pavel Žižka 4. místo, starší žákyně Markéta Drašarová 3. místo.

V pátek 2. 7. se mladí hasiči rozloučili se školním rokem malou diskotékou s občerstvením.

V sobotu 17. 7. jsme v areálu Pod lipou uspořádali okresní kolo soutěže v požárním sportu pod patronací OV SH ČMS Svitavy. Mezi muži zvítězil Široký Důl, před Kamencem a Desnou. Mezi ženami zvítězil Kamenec před Desnou a Slatinou. V soutěži startovalo 14 družstev mužů a 6 družstev žen. Obě naše družstva si výbornými výkony zajistila postup do krajského kola.

První týden v srpnu strávili mladí hasiči se svými kamarády ze Zderaze na Březinách u Poličky. Rekreační pobyt byl naplněn hrami, koupáním i odpočinkem.

V sobotu 14. 8. ve 13 hodin se rozeběhla naše největší akce, a to X. ročník závodu v běhu na 100 metrů překážek “Večerní stovka”, pátý závod Českého poháru 2004. Soutěž byla poprvé zahájena kvalifikací pro hlavní večerní závod. Do večerního závodu postupovalo nejlepších 40 žen a 60 mužů. Do kvalifikace se přihlásilo 97 žen a 116 mužů z celé České republiky. Poprvé v historii závodu vytrvalý večerní déšť nedovolil dokončit večerní program. Výsledky z kvalifikace se proto musely použít jako výsledky celkové. V kategorii žen potřetí za sebou zvítězila Andrea Nolčová z Chválenic před Monikou Sedlatou z Kvasin a Janou Flídrovou z Desné. Mezi muži zvítězil Jan Lorenc ze Širokého Dolu před Ladislavem Janečkem z Horního Poříčí a Janem Hůlou z Plzně. Z našich závodníků se nejlépe umístila Pavla Švábová na 16. místě, Vendula Švandová na 17. místě a mezi muži Luboš Kadidlo na 30. místě.

V neděli 15. 8. jsme pořádali soutěže v požárním útoku, a to XII. ročník O pohár starosty obce pro kategorii mužů a žen a VII. ročník Seniorcupu. Obě soutěže byly zařazeny do seriálu soutěží Okresní ligy Svitavska. V soutěži startovalo 16 družstev mužů, 11 žen, 6 seniorů a 1 družstvo seniorek. V mužích zvítězila Seč (okres Chrudim), v ženách Chválenice (Plzeň), nejlepší senioři byli ze Širokého Dolu a seniorky z Velkého Meziříčí (Žďár nad Sázavou). Z našich družstev se nejlépe umístili senioři na 2. místě, ženy na 3. místě. Muži útok pokazili a skončili na konci startovního pole, tak jako senioři B. Oba soutěžní dny proběhly až na zmíněný večerní déšť bez komplikací. Spokojenost byla jak s pořadatelskou činností, tak i s vyhlášenou kuchyní.

V sobotu 28. 8. se v Otradově (okres Chrudim) konalo krajské kolo soutěží v požárním sportu. Pro naše muže postupové soutěže skončily 4. místem, když se o lepší umístění připravili nezdařeným útokem. Ženy pokračovaly ve výborných výkonech a 1. místem si vybojovaly postup na mistrovství republiky.

V neděli 5. 9. jsme uspořádali I. ročník soutěže mladých hasičů O poháry SDH Kamenec. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4x60 metrů. O vítězi rozhodoval nejnižší součet umístění z obou disciplin. Mezi mladšími žáky zvítězilo družstvo ČHJ Hlinsko, před Zderazí a Poličkou. Naši mladší žáci obsadili 4. místo ze 7 startujících družstev. Mezi staršími žáky zvítězil Kamenec A, před ČHJ Hlinsko a Kamencem B. V této kategorii bojovalo o vítězství 14 družstev. Celodenní soutěžení zpestřily netradiční soutěže, které se hodnotily zvlášť. Celá soutěž byla měřena naší časomírou.

Mistrovství České republiky se konalo ve dnech 17. až 19. 9. v západočeské Sušici. Pardubický kraj zde zastupovaly ženy z Kamence a muži ze Širokého Dolu. Na cestu se obě družstva vydala společně autobusem v pátek ráno. V sobotu dopoledne soutěž zahájily naše ženy 5. místem v přeboru jednotlivců na 100 metrů. Tento přebor proběhl v zastíněné části stadionu, kde se teplota vzduchu pohybovala okolo nuly stupňů a soutěž mohla být zahájena až po odmrazení kladin. V odpolední štafetě 4x100 metrů se ještě zlepšily a obsadily pěkné 3. místo. Rázem se tak dostaly mezi kandidáty na celkové medailové umístění. V neděli přišly na řadu požární útoky. Zde výkon našich žen gradoval a časem 25,24 sekundy obsadily 2. místo. V celkovém součtu časů obsadily 3. místo a získaly tak jako první ženy z okresu Svitavy medailové umístění z mistrovství republiky. Muži ze Širokého Dolu obsadili 5. místo. Po oba soutěžní dny podporovali snažení našich soutěžících fanoušci z obou sborů, kteří přijeli druhým společným autobusem.

Soutěžní družstva se zúčastňovala i seriálu soutěží Okresní liga Svitavska v požárním útoku, do kterého bylo zařazeno 6 závodů, a to v Širokém Dole, Brněnci, Lubné, Rozhraní, u nás v Kamenci a Sádku. Nejlépe si zde vedli senioři a ženy, obě družstva obsadila v celkovém pořadí 2. místa. Muži skončili na 9. a 10. místě, když v celé soutěži nepředvedli ani jeden podařený útok.

Naši závodníci se zúčastňovali i seriálu soutěží Český pohár v běhu na 100 metrů překážek. Do celkového pořadí se započítávaly výsledky ze šesti závodů, které se konaly v Ostravě, Moravském Berouně, Kvasinách, Turnově, u nás v Kamenci a Borovanech. Bodovat se více dařilo ženám. Celkově se nejlépe umístila 25. Jana Sejkorová, 31. Vendula Švandová a 36. Pavla Švábová. Z mužů byl Milan Radiměřský na 78. místě, Vojtěch Švanda 82. a Luboš Kadidlo 87.

Sobota 25. 9. byla dnem svatebním pro členku úspěšného družstva žen Janu Sejkorovou, nyní již Frankovou. Je tak třetí vdanou členkou z družstva žen.

Tečku za soutěžní sezónou udělaly ženy účastí na recesní soutěži firmy Flídr v Širokém Dole v sobotu 30. 10. Večer pak následovala beseda na ukončení sezóny v sále Obecního úřadu, při které byly promítnuty videonahrávky z akcí roku 2004.

V závěru roku bylo dokončeno zazimování areálu a proběhly nezbytné inventury majetku. Začaly také přípravy na Výroční valnou hromadu sboru, na které proběhnou volby výboru sboru na další pětileté volební období. Do voleb do nového výboru se rozhodli nekandidovat velitel sboru Jiří Bednář, předseda revizní rady Zdeněk Bednář a vedoucí mládeže a kronikář Josef Sejkora. Na nové kandidáty do funkcí ve výboru sboru bylo vybráno 18 členů. Tito členové souhlasili s tím, že pokud budou zvoleni, ujmou se funkcí ve vedení sboru. Z osmnácti kandidátů bude zvoleno dvanáct, kteří si mezi sebou rozdělí funkce ve výboru a revizní radě.

Výroční valná hromada sboru za rok 2004 se konala v sobotu 15. 1. 2005 v sále Obecního úřadu. Ve 14 hodin měli svou valnou hromadu mladí hasiči, na které si zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok. Po občerstvení přišla na řadu kratší diskotéka. V 19 hodin byla zahájena valná hromada dospělých. Přítomno bylo 56 ze 74 členů s právem hlasovacím. Jako hosté byli přítomni zástupci okolních sborů z Desné, Poličky, Sádku, Telecího a ze Zderaze. Zástupcem sponzorů byl pan František Kuchta z firmy Faulhammer. Obecní úřad zastupoval starosta obce pan Ladislav Martinů. Dále byli přítomni manželé a manželky členů sboru. Po zhodnocení činnosti sboru za uplynulý rok dostaly malý dárek členky velmi úspěšného družstva žen: Jana Flídrová z Desné, Renata Franková ze Širokého Dolu, Hana Lněničková, Jana, Petra a Renáta Sejkorovy, Pavla Švábová, Vendula Švandová, Kateřina Teplá a Věra Vávrová. Odměněni byli také končící členové výboru: Jiří Bednář, Zdeněk Bednář a Josef Sejkora. Následovalo schválení plánu práce na rok 2005. Mezi tím volební komise spočítala výsledky tajných voleb a s jejich výsledkem přítomné seznámila předsedkyně volební komise Pavla Švábová. Schválením usnesení z Výroční valné hromady byla jednací část uzavřena. Následovalo malé pohoštění a potom volná zábava.

Nově zvolení členové výboru SDH Kamenec se sešli v pondělí 17. 1. na první výborové schůzi za účelem rozdělení funkcí ve sboru. Po zhruba tříhodinovém jednání se shodli na tomto složení nového výboru SDH Kamenec:

Starosta SDH: Josef Žižka
Místostarosta: Petr Šváb
Místostarosta: František Škorpík ml.
Velitel SDH: Jiří Doležal
Zástupce velitele: Jiří Groulík
Jednatel: Jana Franková
Hospodář: Miroslava Kadidlová
Vedoucí mládeže: Josef Švanda ml.
Preventista a mat. technický referent: Zdeněk Jiruše

Kontrolní a revizní rada:
Josef Jiruše
Vladimír Jiruše
Milan Cacek

Zástupce sboru v okrskovém výboru:
Jiří Groulík


Zapsal: Sejkora Josef
V Kamenci dne 20. 1. 2005