Rok 2003

Zimní měsíce zpestřil únorový zájezd na hokejové utkání do Pardubic. Další činnost jsme zahájili oslavou svatého Floriána. Po mši svaté za zemřelé hasiče v sádeckém kostele jsme položili věnec u pomníku padlých v Kamenci. Poté jsme se odebrali do místního pohostinství na besedu s malým občerstvením.

Koncem května jsme připravili na sezónu výletiště, ve kterém jsme v průběhu letních měsíců uspořádali tři diskotéky, pouťové posezení a posezení na ukončení sezóny.

Ve dnech 30. a 31. května se v Sádku konalo okresní kolo hry Plamen. Tato soutěž byla pro naše mladé hasiče velmi úspěšná. V mladší kategorii, tj. do 11 let, jsme měli jedno družstvo, které soutěží prošlo zcela suverénně. Z pěti disciplin vyhrálo čtyři, pouze ve štafetě CTIF obsadilo třetí místo, což v celkovém hodnocení znamenalo vítězství s velkým náskokem. Ve starší kategorii, tj. do 15 let, jsme měli dvě družstva. Družstvo A z vyrovnaného souboje s družstvy ze Sádku a z Poličky vyšlo také vítězně a spolu s družstvem z Poličky postoupilo do krajského kola. Družstvo B, které bylo z poloviny složeno z dětí z kategorie mladší, v soutěži sbíralo zkušenosti. Celkové 16. místo z 21 soutěžících bylo pro ně úspěchem a příslibem pro příští roky. V neděli 1. června se v Sádku konalo okresní kolo soutěže hasičského dorostu. Náš sbor zastupovalo družstvo složené ze čtyř chlapců z Kamence, dvou z Desné a jednoho chlapce ze Sádku. Toto družstvo si vedlo v soutěži také velmi dobře. O jeho celkovém druhém místě rozhodl až závěrečný požární útok, ve kterém naši dorostenci prohráli o 16 setin sekundy s družstvem z Jevíčka. Celkové druhé místo v soutěži však také znamenalo postup do krajského kola.

Krajské kolo soutěže mladých hasičů a dorostu se konalo ve dnech 14. a 15. června v Poličce na fotbalovém stadionu. Do této soutěže se kvalifikovali naši mladí hasiči vítězstvím a dorostenci druhým místem v okresním kole. V soutěži obě družstva střídala výborné výkony se slabšími. V celkovém hodnocení se mladí hasiči umístili na druhém místě a dorostenci na místě třetím. V přeboru jednotlivců v běhu na 60 m překážek zvítězil Josef Žižka. Mezi dívkami se nejlépe umístila Hana Lněničková na pátém místě. Mezi dorostenci skončil Radek Bednář ze Sádku na třetím a Vojtěch Švanda na čtvrtém místě. Mladí hasiči opět prokázali dobrou připravenost a svými výsledky dobře reprezentovali Kamenec na hasičském sportovním poli.

Na pořádání krajského kola se podíleli i zástupci našeho sboru. Petr Šváb, Luboš Kadidlo a Pavel Hrnčíř obsluhovali elektronickou časomíru, kterou pro potřeby našeho sboru vytvořili. Další čtyři naši členové pracovali v technické četě.

V sobotu 21. června se mladí hasiči zúčastnili pohárové soutěže v Poličce. V soutěži družstev v požárním útoku mladší žáci obsadili druhé místo, starší žáci druhé a desáté. V přeboru jednotlivců se v kategorii starších dívek nejlépe umístila Lenka Dvořáková na druhé pozici, Hana Lněničková na páté a Markéta Drašarová na sedmé. Mezi staršími chlapci obsadil Josef Žižka šesté a Jan Cacek deváté místo. V mladší kategorii skončil nejlépe Pavel Žižka na pátém místě. V přeboru jednotlivců o Cenu dráčka Doda v kategorii školáci se nejvíce dařilo Pavle Žižkové, která skončila druhá, Václav Pražan byl sedmý. Mezi předškoláky byla šestá Pavlína Škorpíková. V okrskovém kole v Sádku 22. června nás zastupovala dvě družstva mužů. A družstvu se podařilo postoupit do kola okresního, které se konalo 19. července také v Sádku. Zde už tak úspěšné nebylo a skončilo na desátém místě.

V soutěžích náš sbor v tomto roce zastupovali pouze muži a veteráni. Některé členky družstva žen plnily mateřské povinnosti, náhrada se za ně nenašla, a tak tuto sezonu vynechaly. Tři naše členky posílily družstvo žen ze Širokého Dolu a probojovaly se s ním až na mistrovství republiky do Olomouce, kde skončily na 14. místě. Jedno družstvo mužů a veteránů se zúčastnilo I. ročníku svitavské Okresní ligy v požárním útoku, do kterého byly zařazeny soutěže v Širokém Dole, v Suché u Litomyšle, u nás v Kamenci a v Sádku. V celkovém hodnocení skončili ve svých kategoriích muži na čtvrtém a veteráni na druhém místě.

Na základě jednání našeho člena Petra Švába s pořadateli soutěží v běhu na 100 m překážek vznikl seriál soutěží nazvaný Český pohár. Záštitu nad soutěží po počátečním váhání převzalo ústředí SH ČMS. Pořadatelství prvního ročníku se ujali SDH Ostrava, Moravský Beroun, Turnov, náš sbor a poslední závod s celkovým vyhodnocením se konal v Borovanech. Soutěž si získala své příznivce a hned po ukončení byl zpracován kalendář soutěží na ročník druhý, ve kterém přibyl další pořadatel - SDH Kvasiny.

Výjezdová jednotka našeho sboru se zúčastnila 27. června námětového cvičení v Pusté Rybné. Byla cvičena dálková doprava vody na osadu Polsko s převýšením téměř 70 metrů, s předáváním vody ze stroje do stroje. Na cvičení dohlížel pan Klimeš z HZS v Poličce. Výjezdová jednotka měla také dva výjezdy k zásahu. V červenci hořela chata v lesíku zvaném Peklo v katastru naší obce. Podruhé pak 17. srpna odpoledne, v den konání naší pohárové soutěže, jsme byli povoláni k požáru slámy na poli mezi Poličkou a Stříteží.

V prvním srpnovém týdnu se mladí hasiči z Kamence a ze Zderaze spolu se svými vedoucími rekreovali na Březinách.

V neděli 10. srpna se členové sboru zúčastnili oslav 100 let založení sboru dobrovolných hasičů v Sádku. V průběhu této oslavy předal starosta ústředí SH ČMS pan Karel Richter sboru ze Sádku Čestný prapor jako ocenění dlouholeté práce.

Večerní stovka - naše největší akce, se konala 16.srpna za účasti rekordního počtu závodníků. Na IX. ročník k nám přijelo 163 mužů a 97 žen. V kategorii mužů byl nejrychlejší Martin Kulhavý z Liberce, druhý skončil Marek Jarůšek z Horního Poříčí a třetí Alexandr Matoušek z Úherců. Mezi ženami byla nejrychlejší Andrea Nolčová z Chválenic, druhá skončila Jana Flídrová z Desné a třetí Monika Sedlatá z Kvasin. Vzhledem k velkému počtu závodníků se závod protáhl až přes půlnoc. Pro pořadatele to byla velká zátěž, po soutěži je třeba vše uklidit, doplnit zásoby a vše připravit na soutěž v požárním útoku, která začíná již v 10 hodin dopoledne.

V neděli 17. srpna jsme pořádali XI. ročník soutěže v požárním útoku mužů a žen a VI. ročník soutěže veteránů nad 35 let nazvanou Seniorcup, to vše o poháry starosty obce. V závodě mužů zvítězilo družstvo z Pustkovce před Beneticemi a Úherci. Mezi ženami zvítězil také Pustkovec před Chválenicemi a Kvasinami. V soutěži startovalo 19 družstev mužů, 13 družstev žen a 3 družstva veteránů. Odpoledne se v soutěžení pokračovalo závodem okresní ligy. Nejrychlejší bylo družstvo mužů firmy Flídr ze Širokého Dolu před Širokým Dolem A a Desnou, naši muži skončili čtvrtí. Mezi ženami bylo nejrychlejší družstvo ze Sádku před Širokým Dolem a Desnou. Seniorcup vyhráli veteráni ze Širokého Dolu před Kamencem A a Kamencem B. Po oba soutěžní dny se vyznamenávali také ti naši členové, kteří se starali o jídlo a pití pro všechny zúčastněné. Dostatečné množství a pestrý sortiment jídel i pití taktéž přispěl ke zdárnému průběhu soutěží a spokojenosti návštěvníků i soutěžících z celé republiky.

V sobotu 23. srpna byl náš sbor spolupořadatelem III. kola soutěže družstev v požárním sportu Pardubického kraje. V Poličce na fotbalovém stadionu proběhla prezence a štafeta 4x100 m překážek. Potom se všichni přesunuli do Kamence do areálu Pod lipou, kde soutěž pokračovala během jednotlivců na 100 m překážek a zakončena byla požárními útoky. Dovoz překážek do Poličky a jejich rozmístění zajistili členové SDH Široký Důl spolu s vedením OSH Svitavy. V Kamenci technickou četu a vše potřebné zajišťovali naši členové. Organizace soutěže byla zvládnuta v dobrém tempu bez zbytečných prostojů. Pochvalu si opět vysloužila dobrá kuchyně a obsluha v kiosku. V soutěži si nejlépe vedli muži a ženy ze Širokého Dolu, kteří reprezentovali náš kraj na mistrovství republiky.

V sobotu 13. září se konala pohárová soutěž mladých hasičů ve Zderazi. Soutěžilo se zde ve štafetě dvojic a v požárním útoku. V celkovém součtu naši mladí hasiči zvítězili v obou kategoriích, družstvo B starších žáků obsadilo osmé místo. Výkony soutěžících jsou o to cennější, že soutěž probíhala za vytrvalého deště na samé hranici regulérnosti.

V sobotu 19. října se v Jevíčku konal závod požárnické všestrannosti, který je součástí nového ročníku hry Plamen. V mladší kategorii startovala jedna naše pětičlenná hlídka a obsadila druhou pozici. Ve starší kategorii startovaly čtyři naše hlídky, z nichž jedna se mohla radovat z vítězství. Další skončily na osmém a jedenáctém místě. Na třicátém šestém místě pak byla hlídka složená z dětí z Kamence a Poličky. Hlídka dorostenců obsadila místo čtvrté.

Dne 24. října převzal v Přibyslavi náš člen pan Josef Groulík čestný titul Zasloužilý hasič, jako ocenění jeho dlouholeté práce pro náš sbor. Součástí tohoto ocenění je zapsání jeho jména do pamětní knihy SH ČMS v centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

V podzimních dnech přišla řada na opravu zásahového vozidla Avia, bylo potřeba opravit řazení a brzdy. Práci provedli řidiči Jiří Groulík a Jan Procházka.

V prosinci proběhla inventarizace jak majetku výjezdové jednotky, svěřeného od města Poličky, tak i majetku našeho sboru a tím pro nás rok skončil.