Rok 2002

Rok 2002 jsme po provedení inventur a kontroly pokladny zahájili výroční valnou hromadou v sobotu 12. ledna v budově obecního úřadu. Po zhodnocení činnosti za uplynulý rok byl schválen plán práce na rok následující.

Již od počátku roku se opět rozeběhla práce v areálu Pod lipou. V zimních měsících započala rekonstrukce rozvodu elektrické energie, kterou prováděl elektrikář pan Jan Kadidlo. Dále bylo dokončeno pobití kiosku palubkami, práci prováděli členové sboru za pomoci pana Jana Sedliského. Potom následovalo položení obrubníků, čímž byl vymezen prostor terasy a přilehlého chodníku, vyrovnání povrchu štěrkem, udusání a opětné dorovnání plochy. Na takto připravenou plochu byla položena zámková dlažba, tuto práci prováděli členové sboru pod vedením zkušeného zedníka pana Jiřího Cacka, taktéž člena našeho SDH. Velkým pomocníkem nám byla řezačka dlažby zapůjčená od firmy Pásek, bez které bychom práci těžko zvládli. Terasa byla ohraničena zábradlím a po jeho natření byl kiosek připraven k používání. Všechny práce byly dokončeny do soboty 25. května, kdy se tam konalo pouťové posezení. Stavbu finančně zajišťoval majitel, to je obecní úřad, peněz za brigádnické hodiny se členové sboru zřekli ve prospěch zakoupení vybavení do kiosku. Byla zakoupena mikrovlnná trouba, varná konvice a zařízení na přípravu párků v rohlíku.

Na hasičském stadionu ve Vysokém Mýtě se 1. května konal 1. ročník žákovské soutěže "Prvomájové štafety o pohár generálního ředitele KAROSA, a.s.". Naši mladí hasiči se soutěže zúčastnili s těmito výsledky - mladší žáci 3. a 13. místo, starší žáci 4. místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 družstev z pěti okresů.

Při příležitosti svátku svatého Floriána se členové sboru zúčastnili mše svaté za zemřelé hasiče, která se konala 5. května v sádeckém kostele.

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. se v Čisté u Litomyšle konalo okresní kolo hry Plamen, kterého se zúčastnilo 18 družstev mladších a 19 družstev starších žáků. V obou kategoriích zvítězila družstva ze Sádku. Naši mladí hasiči se umístili následovně: mladší žáci 2. a 13. místo, starší žáci 3. místo.

V neděli 2. června jsme pořádali spolu s OSH Svitavy okresní kolo sportovní soutěže požárních družstev kategorie dorostu. V kategorii dorostenců startovalo pět družstev a zvítězilo Jevíčko před Kamencem a Březovou nad Svitavou. V kategorii dorostenek startovalo pouze družstvo ze Sádku. V kategorii smíšených družstev startovala tři družstva, která se umístila v pořadí 1. Budislav, 2. Čistá, 3. Lezník.

V sobotu 22. června se v Poličce konal IV. ročník pohárové soutěže mladých hasičů. Naši mladší žáci se v požárním útoku umístili na 2. a 10. místě, starší pak na 5. místě. V přeboru jednotlivců se z mladších žáků nejlépe umístila Markéta Drašarová na 9. místě a Lucie Drašarová na 11. místě. Starší žákyně Hana Lněničková obsadila 3. místo, Lenka Dvořáková 5. místo a Pavla Hauptová 13. místo. V kategorii starších žáků obsadil Josef Žižka 4. místo a Jan Cacek 20. místo. V přeboru jednotlivců v motání hadic kategorie 6 - 8 let obsadila Pavla Žižková 4. místo a Pavlína Švejdová 10. místo, v kategorii předškoláků se Pavlína Škorpíková umístila na 2. místě.

V neděli 23. června se v Telecím konalo okrskové kolo sportovní soutěže požárních družstev mužů a žen. V obou kategoriích se našim družstvům dařilo, muži obsadili 1. a 2. místo, ženy obsadily také 1. místo. V přeboru jednotlivců zvítězil náš Luboš Kadidlo před Milošem Strakou z Telecího, Milanem Radiměřským a Vojtěchem Švandou z Kamence. V kategorii žen zvítězila Pavla Švábová, před Janou Sejkorovou, Petrou Sejkorovou a Vendulou Švandovou, všechny z Kamence. Do okresního kola postoupili muži Kamenec A i B a ženy také z Kamence.

Dne 28. června se členové naší výjezdové jednotky zúčastnili tématického námětového cvičení v Telecím, při kterém se cvičila dálková doprava vody s předáváním ze stroje do stroje.

Okresní kolo sportovní soutěže požárních družstev mužů a žen se konalo 13. července u nás v Kamenci. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev žen a 15 družstev mužů. Od roku 2002 po novém rozdělení krajů postupují z každého okresu dvě družstva do kola krajského. V kategorii mužů si postup vybojovali muži ze Širokého Dolu a z Desné. Z žen si postup vybojovaly ženy z Kamence a z Desné. Domácí muži se umístili na 5. a 7. místě. V přeboru jednotlivců zvítězil Jiří Břeň ze Širokého Dolu, z domácích se nejlépe umístili: Luboš Kadidlo na 5. místě, Milan Radiměřský na 8. místě, Vladimír Jiruše na 9. místě a Milan Cacek na 12. místě. V kategorii žen zvítězila Jana Nádvorníková z Desné, z domácích se umístily: Jana Sejkorová na 2. místě, Vendula Švandová na 3. místě, Pavla Švábová na 5. místě, Petra Sejkorová na 8. místě, Renáta Sejkorová na 12. místě a Kateřina Oplištilová na 18. místě.

V červenci jsme uspořádali dvě diskotéky, a to 6. a 20. července, obě se slušnou účastí návštěvníků.

V týdnu od 3. do 10. srpna jsme pro mladé hasiče zajistili letní rekreaci na Březinách, opět společně s našimi kamarády ze Zderaze. Rekreace se zúčastnilo 31 dětí a 9 dospělých z Kamence a 25 dětí a 6 dospělých ze Zderaze.

V sobotu 17. srpna jsme u nás v Kamenci pořádali VIII. ročník soutěže "Večerní stovka" v běhu na 100 m překážek za umělého osvětlení, kterého se zúčastnilo 65 žen a 132 mužů z různých koutů České republiky. Přihlášených bylo více, pro rozsáhlé povodně však někteří závodníci z postižených oblastí museli zůstat doma a jiní do těchto oblastí odjeli pomáhat.

V kategorii žen se z vítězství radovala Andrea Nolčová z Chválenic před Zdenou Luňákovou z Kvasin a Veronikou Lindovskou z Tísku. Z domácích se nejlépe umístila Pavla Švábová na 14. místě.

V kategorii mužů zvítězil Milan Onderka před Jiřím Hrčkem (oba z Ostravy) a Ladislavem Janečkem z Horního Poříčí. Z domácích se nejlépe umístil Luboš Kadidlo na 21. místě.

V neděli 18. srpna soutěžení pokračovalo požárními útoky, pro kategorie muži a ženy to byl již 10. ročník soutěže "O pohár starosty obce" a pro veterány nad 35 let to byl V. ročník "Senior cupu". Soutěže mužů se zúčastnilo 16 družstev mužů, 6 družstev žen, 6 družstev veteránů a 1 družstvo veteránek.

Mezi muži zvítězily Benetice z okresu Třebíč před Černovicemi (okres Blansko) a Kamencem A. Kamenec B skončil na osmém místě.

V kategorii žen zvítězily ženy ze Širokého Dolu před Moravským Berounem (okres Bruntál) a Kvasinami (okres Rychnov nad Kněžnou). Domácí ženy obsadily páté místo. V soutěži veteránek startovalo pouze družstvo z Velkého Meziříčí.

V soutěži veteránů zvítězil Široký Důl před Velkým Meziříčím a Novým Městem na Moravě, domácí veteráni obsadili páté místo.

V průběhu obou soutěžních dnů byla vystavena kasička na příspěvky pro oběti povodní. SDH Kamenec do ní vložil celý příjem ze startovného 7.900 Kč, příspěvky diváků a soutěžících 3.100 Kč. Celková částka 11.000 Kč byla zaslána na účet obecního úřadu Zlončice v okrese Mělník. Obec Zlončice ležící na břehu řeky Vltavy, která má celkem 202 obyvatel, byla vybrána náhodně.

Z dobrovolníků, členů našeho SDH, bylo vytvořeno družstvo, které se přihlásilo na krizovém štábu s nabídkou na fyzickou pomoc pro postižené oblasti. S výjimkou jednoho planého poplachu, který byl asi po hodině odvolán, neprojevil o naši pomoc nikdo zájem.

V sobotu 24. srpna se ve Vysokém Mýtě konalo krajské kolo soutěže v požárním sportu kategorií muži a ženy, kterého se zúčastnily naše ženy. Po vyrovnaném souboji s družstvem z Desné rozhodl lepší čas z požárního útoku, a toho dosáhly ženy z Desné. Ženy z Kamence tak obsadily druhé místo v celkovém pořadí. Na tuto soutěž jsme si vypůjčili Markétu Wilderovou ze Širokého Dolu, ta nahradila naše závodnice Petru Sejkorovou a Kateřinu Teplou, které ze zdravotních důvodů nemohly běhat. V přeboru jednotlivců se naše ženy umístily: Pavla Švábová na 3. místě, Jana Sejkorová na 4. místě, Markéta Wilderová na 6. místě, Vendula Švandová na 8. místě, Alena Cejpová na 13. místě, Kateřina Oplištilová na 17. místě, Renáta Sejkorová na 24. místě a Věra Vávrová na 33. místě.

V soutěži startovali za družstvo z Desné také dva naši muži, a to Luboš Kadidlo a Milan Radiměřský.

V průběhu roku se soutěžní družstva mužů, žen a veteránů zúčastňují pohárových soutěží v našem okolí, například v Širokém Dole, Sádku, Srchu a Čeperce na Pardubicku. Mladí závodníci jezdí běhat do Jablonce nad Nisou na halovou soutěž v požárním sportu, která je považována za neoficiální mistrovství republiky v hale. Zúčastnili se také volného závodu v běhu na 100 m překážek v Hradci Králové, kde změřili své síly nejlepší závodníci z celé republiky. Ve výsledkových listinách se naši soutěžící někdy objeví v popředí, jindy skončí hluboko v poli poražených, takový už je sport.

Proto, abychom měli pro nácvik našich soutěžících jak v bězích, tak i v požárním útoku lepší možnost změření dosaženého času, začalo se pracovat na realizaci elektronické časomíry pevně nainstalované v areálu Pod lipou. Její koncepce je taková, aby připravení na měření zabralo minimum času, což vyhovuje tréninkovým možnostem. V jarních měsících byla provedena kompletní kabeláž s třemi možnými měřícími místy. Podařilo se vymyslet a vyrobit komunikační a měřící jednotku, která umožňuje měření času, přenos dat do nového vyhodnocovacího programu v počítači a to i z externí časomíry SDH Černovír. A právě tato funkce je pro nás velkým přínosem při pořádání všech závodů. Na podzim se začalo s výrobou cílového zařízení pro běhy a nové, ještě lepší verzi měřící jednotky. Na těchto pracech se podílí sympatizant našeho sboru Pavel Hrnčíř z Poličky a naši členové Luboš Kadidlo a Petr Šváb mladší.

Během zimních měsíců byly pro potřeby pořádání našich sportovních závodů zhotoveny dvě sady oboustranných startovních čísel, každá po 150 ks. Touto činností bylo odpracováno více jak 100 h.

V průběhu října byly dovezenou hlínou vyrovnány nerovnosti terénu hasičského cvičiště, které vznikly hlavně v místech, kde jsou položeny drenáže.

V sobotu 12. října se v Čisté u Litomyšle konalo mimořádné shromáždění zástupců sborů okresu Svitavy, na kterém byl zvolen nový starosta okresního sdružení hasičů. Z pěti kandidátů byl novým starostou zvolen náš starosta, pan Josef Jiruše, který ve volbách získal 56 procent hlasů. Josef Jiruše, který pracoval jako místostarosta okresního sdružení, ve funkci nahradil pana Františka Malíška, který zemřel 10. dubna 2002 ve věku nedožitých 59 let.

V průběhu roku naše řady opustili členové sboru pan Miloslav Krejčí, který zemřel 18. února ve věku nedožitých 72 let a pan Karel Kadidlo, který zemřel 13. října ve věku 63 let. Oba zemřelé jsme na jejich poslední cestě doprovodili.

Ve dnech 1. a 2. listopadu se konaly komunální volby, které rozhodly o složení obecního zastupitelstva v Kamenci. Do devítičlenného zastupitelstva bylo zvoleno pět členů SDH: paní Miloslava Cacková, pan Jiří Doležal, pan Josef Jiruše, pan Jiří Macků a pan Ladislav Martinů, jenž byl zastupitelstvem zvolen do funkce starosty obce Kamenec.

Poslední akcí v budově obecního úřadu před rekonstrukcí byla beseda s důchodci. Pro tuto příležitost připravili mladí hasiči krátký kulturní program.

Z důvodu přestavby budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice bylo nutné vše vystěhovat. Hasičská zbrojnice byla přestěhována do bývalé garáže zemědělského družstva, nábytek z klubovny nám vzala do úschovy paní Božena Krejčová a ostatní je odstěhováno do areálu "Pod lipou". Členové sboru se velkou měrou podíleli i na stěhování obecního úřadu do dočasného působiště v bývalé prodejně zemědělského družstva.

Členové hasičského sboru si nehrají jen na svém hasičském písečku, některé z nich je možné vidět na každé akci, která se v obci koná.