Rok 2000

Rok 2000 začal plánováním oslav 110. výročí založení našeho sboru.

V sobotu 4. 3. se konala svatba členů našeho sboru Pavly Švandové a Petra Švába. Na cestě z obřadu na ně před hasičskou zbrojnicí čekal šraňk, který připravili mladší členové a kamarádi tohoto páru. Kromě tradičních úkolů museli novomanželé provést také zásah se džberovou stříkačkou.

V neděli 7. května se členové sboru zúčastnili, jako každoročně, mše svaté za zemřelé hasiče v sádeckém kostele, následovala tradiční beseda v klubovně sboru.

Soutěže začali mladí hasiči 1. 5. v Jevíčku "Pohárem Malé Hané". Mladší zde zvítězili a starší obsadili 3. místo. Okresní kolo hry Plamen se uskutečnilo v Pusté Rybné ve dnech 26. a 27. května. Naše družstva se umístila v kategorii mladších žáků na 3. místě, v kategorii starších na 3. a 11. místě. Mladí hasiči se zúčastnili také pohárových soutěží: v Hlinsku - mladší skončili na 1. místě, starší na 2. místě; v Poličce - mladší obsadili 3. a 11. místo, starší 4. místo.

Dorostenci měli okresní kolo 28. 5. v Čisté u Litomyšle. Naši dorostenci zvítězili a kvalifikovali se tak do oblastního kola, které se konalo ve dnech 10. a 11. června v Hradci Králové. Po velkém souboji s chlapci z Vysokého Mýta naši dorostenci opět vyhráli. Mistrovství ČR se konalo ve Vsetíně ve dnech 7. a 8. července. Soutěž pro nás začala dobře 2. místem v běhu na 100 m překážek, další disciplina - štafeta 4 x 100 m - se nepodařila, což znamenalo až 7. místo. Následoval ZPV a opět 2. místo, testy bez chyby - 1. místo a závěrečný požární útok také 1. místo. Celkový součet 13 bodů nás postavil na výborné 3. místo. Zisk bronzových medailí z Mistrovství ČR znamenal opět výrazný úspěch našich mladých hasičů. Družstvo soutěžilo ve složení: Milan Cacek, Luboš Kadidlo, Josef Lněnička, Vojtěch Popelka, Milan Radiměřský, Jiří Roušar, Ondřej Švanda, Vojtěch Švanda a jako posila za nás nastoupil Pavel Moravec z Letohradu. Vedoucím kolektivu byl Josef Švanda mladší.

Okrskové kolo soutěže družstev SDH v požárním sportu se konalo 18. 6. v Pusté Rybné. Naše ženy zvítězily, muži obsadili 1. a 2. místo. Okresní kolo se konalo u nás v Kamenci 15. 7. Mezi ženami bylo celkové pořadí: 1. Kamenec, 2. Bohuňov, 3. Dětřichov. Muži se umístili takto: 1. Široký Důl, 2. Kamenec A, 3. Dětřichov, 4. Hartmanice, 5. Kamenec B. V jednotlivcích skončila Petra Sejkorová na 1. místě, Jana Sejkorová na 2. místě a Alena Kadidlová na 4. místě. Naši muži se na medailových místech neumístili. Ženy reprezentovaly náš okres v oblastním kole, které se konalo dne 26. srpna ve Dvoře Králové. V soutěži obsadily tradiční 2. místo. K dobrému výsledku jim pomohla i Jana Nádvorníková z Desné. Na této soutěži startovali za družstvo Širokého Dolu i naši muži - Vladimír Jiruše, Milan Cacek a Milan Radiměřský. Široký Důl skončil na 3. místě.

V neděli 23. července jsme uspořádali oslavu 110. výročí založení našeho sboru. Od 13 do 14 hodin probíhalo u hasičské zbrojnice vítání sborů. Ve 14 hodin odešli všichni v průvodu v čele s prapory do areálu "Pod lipou". Po krátkých projevech zde byla předána vyznamenání zasloužilým členům, Řád svatého Floriána veliteli Jiřímu Bednáři, Medaili za mimořádné zásluhy obdrželi Vladimír Jiruše, Josef Jiruše a Josef Groulík a Čestné uznání Ústředního výboru SH ČMS Ing. Jan Vosmek, Jiří Groulík, Zdeněk Bednář a Jan Doležal. Ocenění předal starosta OSH ČMS pan František Malíšek. Oficiální část oslavy zakončili mladí členové našeho sboru v lidových krojích zatančením České besedy, kterou s nimi nacvičili manželé Neudertovi ze Sádku. Oslava pokračovala volnou zábavou při dechové hudbě "Svratečanka". Celá oslava proběhla za pěkného slunečného počasí a za četné účasti hasičů z okolí i domácích občanů.

Ve dnech 29. 7. - 5. 8. naši mladí hasiči s kamarády ze Zderazi tábořili na Březinách u Poličky.

Dne 19. 8. jsme uspořádali 3. ročník soutěže veteránů nad 35 let v požárním útoku, tzv. Senior cup. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů a 1 družstvo žen z Velkého Meziříčí. V soutěži mužů bylo pořadí: 1. Široký Důl, 2. Kamenec a 3. Čeperka. Večer pokračoval soutěžní den 6. ročníkem běhu na 100 m překážek - Večerní stovka. Závodu se zúčastnilo 122 mužů a 63 žen. V kategorii žen zvítězila Monika Sedlatá z Kvasin, na 2. místě byla Andrea Nolčová z Chválenic a na 3. místě Vlasta Michalovičová z Moravského Berouna. Nejlepší domácí závodnicí byla Jana Sejkorová na 14. místě. Mezi muži bylo pořadí následující: 1. místo - Petr Pustelník, VŠB Ostrava, 2. - Radim Švejda, Ostrava a 3. - Ladislav Janeček, Horní Poříčí. Z domácích byli nejlepší Vladimír Jiruše na 20. místě a Milan Cacek na 24. místě.

V sobotu 9. 9. jsme uspořádali soutěž v požárním útoku "O pohár starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska" a zároveň "O putovní pohár starosty obce". Soutěže se zúčastnilo pouze 12 družstev mužů a 6 družstev žen. Poháry si v kategorii mužů odvezli Velké Hoštice, za nimi skončili Mistřice a Starý Lískovec. Naši muži obsadili 9. místo. Mezi ženami bylo pořadí následující: 1. Kvasiny, 2. Radíkov, 3. Sádek a 4. Kamenec. Součástí soutěže bylo finále "O poháry generálního ředitele požární výzbrojny". Pohár si odvezli muži z Mistřic a ženy z Kvasin. Poháry z obou soutěží předávali starosta SH ČMS Ing. Karel Richtr a generální ředitel VPO Ing. Jaromír Frýbort. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richtr při závěrečném vyhodnocení předal našemu sboru "Stuhu" k čestnému praporu SH ČMS, jako ocenění naší dlouholeté práce.

Soutěžní družstva žen, mužů a veteránů se zúčastnila i několika pohárových soutěží. Nejlépe se dařilo ženám, které vyhrály soutěže v Širokém Dole "O pohár SDH", v Sádku "O pohár starosty obce" a na závěr roku opět v Širokém Dole "Pohár VŘSR".

V listopadu byla zkontrolována funkčnost hydrantů v obci a zjištěné závady byly nahlášeny VHOS a.s. Moravská Třebová, která vodovod udržuje. V prosinci byla provedena inventura hasičského materiálu. O závěr roku se postarala předsilvestrovská beseda v klubovně sboru dne 28. 12.